FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Cjenik

Budući da je svaki projekat jedinstven cijena live streaminga ovisi od niza parametara kao što su : tehnička opremljenost (broj kamera i ljudi koji sudjeluju u realizaciji ) , zahtjevnosti projekata (ovisno o lokaciji, prostoru i vremenu) kao i o dužini trajanja emitiranja , prijenosu i rezerviranju mjesta na serverima, kao i o očekivanom broju posjetitelja na internetu (jer svako povećanje broja gledatelja zahtijeva brzo uvođenje novih servera poradi sigurnosti protoka informacija).
Ukoliko nemate kvalitetnu internetsku vezu na lokaciji odakle se emitira live streaming mi imamo rješenje i mogućnost najma routera na određeno vrijeme. Za sve potrebne informacije najbolje da nam se obratite s povjerenjem.
Nadamo se i vjerujemo da ćete se okoristiti ovom mogućnošću i da ćete prepoznati novum nove tehnologije izravnog komuniciranja s onima kojima je vaša informacija potrebna.